Skip links
Balansmodel

Het Balansmodel

Na ruim dertig jaar in de Nederlandse gezondheidszorg weet ik (BB) vrij goed wat we wel kunnen (veel!), maar ook wat we niet kunnen (ook veel, helaas). De groep mensen die niet geholpen kan worden binnen de bestaande organisatie van de zorg groeit. In het medische zorgmodel is een diagnose het centrum van alles. Pas als er een diagnose is gesteld kan er worden behandeld, en liefst op basis van wetenschappelijk onderzoek (‘evidence based’). Het zorgmodel werkt goed als de diagnose eenduidig is: een bot is wel of niet gebroken, in een tumor bevinden zich wel of geen kwaadaardige cellen, etc. Het Balansmodel is hier een aanvulling op.

Maar hoe zwart-wit is de diagnose burn-out? Wat is een eenduidige definitie van een alcoholprobleem? Bij veel gezondheidsklachten vinden we ondanks goede bedoelingen en flinke investeringen in diagnostiek nooit een ziektelabel. Denk aan oorsuizen, veel pijnklachten of een prikkelbare darm. Zelf leed ik ruim een jaar aan cerebellaire ataxie, een duur woord voor ingrijpende klachten die vooral het evenwicht betreffen. Maar een diagnose werd nooit gesteld en behandeling vond daardoor dus ook niet plaats. De frustratie en onmacht waren groot…

Balansmodel in een notendop

Er is een heel ander model denkbaar, dat niet in plaats hoeft te komen van het medische zorgmodel, maar dat er heel goed naast past. Als aanvulling of toevoeging. ‘Complementair’ wordt het ook wel genoemd. Het Balansmodel kijkt naar gezondheidsklachten als uiting van een disbalans. Te veel stress, te weinig slaap, gebrek aan lichaamsbeweging: het zijn voorbeelden van factoren die kunnen bijdragen aan ziekteverschijnselen. Door mensen die er last van hebben te helpen hun klachten te leren zien als uiting van een verstoorde balans voegen we een ander perspectief toe. Waarin iemand zelf kiest of en hoe, hij of zij met het balansvraagstuk aan de slag wil.

Bij de Balanskliniek werken geen mensen die met een opgeheven vinger vertellen hoe het allemaal moet. We zijn betrokken bij jouw gezondheidsvragen, maar jij bent en blijft er verantwoordelijk voor. Jouw eigen keuze is bijna altijd de meest kansrijke. De Balanskliniek is er voor de mensen die verantwoordelijkheid durven of willen nemen met betrekking tot hun gezondheid en die daarbij hulp kunnen gebruiken. Ook is de Balanskliniek er voor professionals die zich willen bekwamen in het Balansmodel.

Durf de stap te zetten

Neem contact met ons op voor meer informatie over wat Balanskliniek voor jou kan betekenen.

Lees ook