Skip links
Burn-out

Herstel burn-out

Het aantal personen met burn-out klachten neemt steeds meer toe. De oorzaak lijkt te liggen in het opstapelende effect van chronische disbalans tussen belasting en herstel. Of anders gezegd: voor een langere tijd wordt meer energie verbruikt dan dat energie wordt teruggewonnen. Deze disbalans leidt uiteindelijk tot een punt van uitputting en ontregeling. Of burn-out een abnormale reactie op normale omstandigheden is, of dat het een normale reactie op abnormale omstandigheden zijn, is een belangrijke vraag. Bij veel mensen zal de tweede situatie het geval zijn, wat van invloed is op hoe het herstel van burn-out bereikt kan worden.

Een persoonlijk proces met het herstel van burn-out

De klachten, het verloop en het herstel zijn afhankelijk van persoonlijke- en externe factoren en zijn dus per individu verschillend. Herstel van burn-out is bijvoorbeeld afhankelijk van aanhoudende externe stressoren, de duur van de periode van disbalans, de grootte van de mentale en lichamelijke herstelachterstand, bio-psychologische veranderingen (zoals slaap- of stemmingsstoornissen) en het herstelvermogen van het lichaam zelf. De interactie tussen interne, persoonlijke eigenschappen en externe stressoren is bepalend voor hoe iemand de balans behoudt tussen draagkracht en draaglast. Dezelfde interne en externe factoren kunnen de balans verstoren en kunnen leiden tot uitputting en ontregeling.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel de beste zorg preventief is (voorkomen is beter dan genezen), bestaan ook manieren om van burn-out te herstellen. Herstel van burn-out vraagt om een persoonlijke behandeling, die gericht is op zowel externe- als interne beschermende en in standhoudende factoren.

De eerste stappen richting het herstel van burn-out

Voordat de behandeling van een burn-out gestart kan worden, moet aan het licht komen welke externe en interne factoren de disbalans veroorzaken en/of in stand houden. Een Balansmeting is een methode waarmee het risico op burn-out aan het licht gebracht kan worden en die inzicht kan geven in wat de persoonlijke beschermende- of risicofactoren voor burn-out zijn. Na het inzichtelijk maken van deze factoren, biedt de Balanskliniek de mogelijkheid samen met een psycholoog te werken aan preventie of herstel van burn-out. De Balanskliniek biedt maatwerk op het gebied van de behandelingen voor het herstel van burn-out. De Balansmeting en het eventuele vervolgtraject zijn persoonlijk, professioneel en dichtbij.

Ook wanneer de balans verstoord dreigt te raken, wanneer je voelt dat jij je op het randje van burn-out begeeft, of wanneer je als werkgever het vermoeden hebt dat een werknemer opgebrand raakt, kun je een Balansmeting doen. De Balansmeting is een persoonlijke, effectieve en professionele methode waarmee een traject voor preventie of herstel van een burn-out gestart kan worden.

Durf de stap te zetten

Neem contact met ons op voor meer informatie over wat Balanskliniek voor jou kan betekenen.

Behandelingen

Lees ook