Balansmeting

Balansmeting

Goed werkgeverschap door balansmetingen uit te voeren. Goed werkgeverschap, werven en binden, behouden van personeel en ze het liefst zo vitaal en gezond mogelijk houden. Dit zijn de hedendaagse items voor de gemiddelde werkgever en hiermee vaak de opdracht voor de HRM-er binnen de organisatie. Een grote uitdaging in het werkveld van deze tijd. De arbeidsmarkt staat met haar tekorten in arbeidskracht, enorm onder druk. De gemiddelde werknemer shopt en hopt van baan naar baan en kiest de voor hem of haar zo ideaal mogelijke job uit. Een job waarbij het primair niet eens vaak gaat om het hoogste salaris. Nee, er wordt gekozen voor de job waar ruimte is voor: groei, ontwikkeling, vitaliteit, coaching, keuzemogelijkheden en betrokkenheid bij het geheel. Die leaseauto, de laptop en het mobieltje, dat zijn niet meer de binders. Het gaat om het meedenken en faciliteren in de balans tussen het werkzame leven, privé en verbinding tussen die twee. Het aantal uitvallers in de huidige arbeidsmarkt is ontzettend hoog. De verzuimpercentages rijzen, met name na de coronapandemie, nog steeds de pan uit. Een gemiddeld verzuim kost de werkgever ongeveer €100.000,- op jaarbasis. We zien ook dat het verzuim lager is in de organisaties waar gestuurd wordt op dat goede werkgeverschap, waar die balans tussen werk/privé op orde is en waar werknemers zich daadwerkelijk deel van de organisatie voelen. Ze voelen zich gezien en gehoord! Er is balans! Balansmeting Hoe mooi is het om als werkgever of als HRM-afdeling zicht te hebben op de veerkracht en vitaliteit van jouw medewerkers? Dat je weet van jouw mensen waar ze floreren en waar mogelijke risico’s zitten die drukken op het welbevinden? De balansmeting is hiervoor het instrument. De Balansmeting biedt inzicht in de balans, energie en veerkracht van een medewerker of een team en is de start om uitval te voorkomen. Wat het de organisatie en de medewerker oplevert is: • Vitamine ‘A’ van Aandacht • Meten = weten waardoor juist inzicht en begrip is • Voor de medewerkers de juiste ondersteuning bieden • Minder (onverwacht) verloop, gelukkigere medewerkers, meer veerkracht voor de toekomst en minder verzuim • Wetenschappelijk gevalideerd inzicht (EFPA gecertificeerd) De uitkomsten van de Balansmeting komen in de vorm van een rapportage. Deze rapportage maakt helder hoe het écht met iemand gaat onder de oppervlakte en vormen een uitstekende gespreksopener. De balansmeting is EFPA gecertificeerd. BK-Quickscan Om kostenbesparend te zijn (niet iedereen hoeft een balansmeting af te nemen in een organisatie) en om snel zicht te hebben op het welzijn en de energie in de organisatie, hebben wij de BK-Quickscan ontwikkeld. De Smartscan gaat in op de kern en de eigen energieverdeling van de deelnemer. Dit zijn de twee belangrijkste meetpunten om te zien of een medewerker/deelnemer mogelijk intensievere begeleiding nodig heeft. Bij een ja, dan komt de medewerker in aanmerking voor de gehele balansmeting en wordt er dieper ingezoomd op de lagen zoals hierboven beschreven. Bij een nee, dan heeft de werknemer zicht op zijn/haar kern en energieverdeling die in balans zijn. Hiermee bied je een geheel pallet van instrumenten aan om het welzijn van de organisatie in kaart te brengen, individuele trajecten te faciliteren en de organisatie vitaal te houden! Meten = weten, juist als het over mensen gaat! We zijn nieuwsgierig naar elk persoon.

Partners