Validus GGZ

Validus GGZ

Validus is Latijn voor krachtig, sterk, gezond. De balans tussen een goed functionerend brein en lichaam is onontbeerlijk is voor psychisch en fysiek welbevinden. In die zin is de aanpak van Validus holistisch te noemen omdat het uitgangspunt is dat lichaam en geest één zijn, en er ook vanuit dit non-dualistische kader behandeld wordt. Gestreefd wordt naar een diep doorleefd begrip van hoe uw disbalans ontstaan is om zo ook weer de weg terug te vinden.

Partners