Aart Harder

Voor een goed leven, na trauma, angst en onmacht. Procesbegeleider Zelfontmoetingen met IoPT/IZR.

Voor een goed leven, na trauma, angst en onmacht.

Ik begeleid Zelfontmoetingen op basis van Identiteit georiënteerde Psychotraumatheorie & therapie (IoPT). Deze theorie en methode is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert (D).

Wanneer Zelfontmoetingen met IoPT?
Als je aanhoudend in onvrede leeft met jezelf en je omgeving. Je al van alles hebt geprobeerd, maar een echte doorbraak uitblijft. Dan mag je dieper afdalen in jezelf dan je tot nu toe deed. In Zelfontmoetingen begeleid en ondersteun ik mensen die een weg zoeken uit oude patronen door terug te keren naar wie ze (oorspronkelijk) zijn.

Trauma en identiteit
Leven is groeien van afhankelijke baby naar een zelfstandig mens. Een mens die in staat is intieme relaties aan te gaan met anderen, maar zich bewust blijft van zichzelf als afzonderlijk individu met een eigen identiteit. (Vroege) traumatische ervaringen (Oud Zeer) van jezelf en/of je ouders, je familie (door bijvoorbeeld religie, oorlog, incest, huiselijk geweld, armoede, adoptie en meer) verstoren en blokkeren dit groeiproces. Gevoelens van ongewenst, ongeliefd en onbeschermd zijn nemen dan (on)bewust de overhand.
Een traumasituatie kenmerkt zich door het feit dat je overgeleverd bent aan dat wat er gebeurt en niet in staat was tot handelen op het moment dat een voor jou overweldigende situatie plaats vond. Hierin was je machteloos, hulpeloos en weerloos. De drie kenmerken van trauma. Dit kan gebeurd zijn op elke leeftijd van jou en zelfs in de periode dat je moeder zwanger was van jou. Van conceptie tot en met nu. De vraag die dan opkomt is: hoe was het voor jou? Dit intense gevoel van ‘overgeleverd zijn aan’ kan blijvend zijn. Dat het leven je steeds lijkt te overkomen en je niet bij machte bent om zelf het roer te pakken.

Leven weer in eigen hand
Doel van onze begeleiding is dat je je leven weer in eigen hand krijgt. Samen kijken we naar de onderliggende patronen en overlevingsgedrag dat je eerder hielp te overleven maar je nu in de weg zit.

Mijn werkwijze is nadrukkelijk volgend en ondersteunend. Juist omdat Zelfontmoetingen gericht is op het terugwinnen van zelfstandigheid (autonomie) bepaal jíj wat er gebeurt: welke onderwerpen je wilt onderzoeken en in welk tempo. Gedurende jouw proces maken we gebruik van interactieve zelf resonantie (IZR).
Als je wilt stuur ik je graag ter informatie de toelichting op het proces in een zelfontmoeting.

Naast individuele begeleiding organiseert Harder & Verder, samen met Cor et Anima (Valeria Lamers) in Den Haag regelmatig 1-daagse Zelfontmoetingen in groepen,

Verdiepende trajecten, het Leertraject voor IoPT Procesbegeleiders met een 4-tal vervolg modulen plus ondersteuning voor professionals d.m.v. Supervisie begeleiding. We doen dit vanuit onze samenwerking Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT (www.lamersenharder.nl). Wij zijn beiden door Franz Ruppert opgeleid en erkend als opleider in de methode. Wij maken daarbij mede gebruik van beproefde trauma- en hechtingstheorieën. Zie: https://lamersenharder.nl

Daarnaast ben ik lid van het professionele IZR-netwerk en werk ik samen als trainer met Margriet Wentink van Interakt/Tiel in de meerdaagse workshops ‘Waarachtig man zijn’, ‘Seksueel trauma en mannen’ en op de open-avonden.

Alles wat ik doe in mijn praktijk heb ik zelf ervaren en het enorme potentieel voor blijvend herstel, persoonlijke ontwikkeling en groei mogen gewaarworden. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in het werken met IoPT/IZR. Mijn eigen proces hierin brengt mij steeds meer helderheid, autonomie en rust. Dit gun ik iedereen en ik deel graag mijn kennis en ervaring.

Je bent van harte welkom.

Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan.
Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst
“.
(Uit ‘Stilstaan bij trauma’ van Vivian Broughton)

Harder & Verder, hart voor Perspectief – Zaltbommel (en Den Haag)

Onderwerpen

 • Angst
 • Burn-out
 • Eenzaamheid
 • Gender
 • Identiteit
 • Onzekerheid
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Schaamte
 • Seksualiteit en intimiteit
 • Somberheid
 • Stress en spanning
 • Trauma
 • Verdriet
 • Zelfbeeld