Fransje van Dorsser

Focus op verbinden.
Individueel, relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut).