Skip links
Wat is een burn-out abstracte header

Wat is een burn-out?

Over de definitie van burn-out en de bijbehorende criteria bestaat veel discussie. Niet alleen door professionals, maar ook door mensen die zelf met burn-out kampen of waarvan een naaste vergelijkbare klachten heeft. Het gebrek aan een unaniem antwoord op de vraag ‘Wat is een burn-out?’ maakt dat burn-out nog geen officiële diagnose in de geestelijke gezondheidszorg is. Maar betekent het gebrek aan een officieel label dat burn-out geen psychiatrisch ziektebeeld is? Betekent het dat het geen grote impact op (het functioneren van) een persoon kan hebben?

Bij de Balanskliniek denken wij dat het gebrek aan een eenduidige definitie juist kenmerkend is voor dit ziektebeeld. Het ontstaan, de duur, het verloop en het herstel van burn-out zijn afhankelijk van verscheidene externe en interne factoren. En dat maakt dat de symptomen en de impact van burn-out voor elk persoon anders kunnen zijn.

Op de vraag ‘Wat is een burn-out?’, bestaat dus nog geen eenduidig antwoord. Wat we wél weten over burn-out (letterlijk vertaald: opgebrand), is dat het een staat is die iemand bereikt wanneer voor een langere tijd meer energie is verbruikt dan dat de energie is aangevuld. De balans tussen belasting en herstel is zoek. De oorzaak van deze opgebrande staat is vaak chronische stress. Chronische stress zorgt voor verhoogde cortisolwaardes in het lichaam, waardoor het lichaam constant in de actie-stand staat. Dit leidt tot een toename van de overbelasting en tot achteruitgang van de kwaliteit van herstel. Chronische stress is dus zowel een veroorzaker van de disbalans, als een versterker.

Wanneer iemand in een staat van chronische stress verkeert, is dit vaak onbewust.

Wanneer iemand in een staat van chronische stress verkeert, is dit vaak onbewust. De oorzaken en vroege signalen van chronische stress zijn namelijk subtiel en kunnen bij elke persoon verschillend zijn. Ook het verloop van hoe iemand opgebrand raakt is daarom per individu anders. Bij de één is een chronische overbelasting het voornaamste probleem, bij de ander een gebrek aan herstel. Daarnaast speelt het karakter en de persoonlijkheid van de persoon een rol in hoe op bepaalde omstandigheden gereageerd wordt.

Burn-out kenmerken

Een aantal kenmerken die bij veel mensen die opgebrand voorkomen, zijn: gebrek aan energie, slaapproblemen, spanning, cynisme, interesseverlies, verminderde concentratie, piekeren en het gevoel geen grip te hebben op de situatie.

Herken jij jezelf in de bovengenoemde kenmerken? Voel jij je opgebrand, of dreig je opgebrand te raken? Wij bieden psychologische hulp aan mensen met burn-out klachten. Daarnaast bieden we een Balansmeting aan, welke jouw beschermende- en risicofactoren voor burn-out inzichtelijk maakt. Wij bieden psychologische hulp en de Balansmeting zowel gezamenlijk als los van elkaar aan, afhankelijk wat voor jou de beste zorg is.

Lees ook